Sportrevalidatie Haacht

Revalideer samen met onze revalidatie-specialisten in onze praktijk in Haacht! 

Sportrevalidatie

Sportrevalidatie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, waarbij tijdens de behandeling en begeleiding veel aandacht zal worden besteed aan uw natuurlijke (weefsel)herstel, zodat u zo vroeg als mogelijk weer op een verantwoorde uw sport kan hervatten. Het maken van een behandelplan en een revalidatieschema in relatie tot uw sportbeoefening is het werkgebied van uw kinesist. Er wordt rekening gehouden met verschillende aspecten (lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid, en uithoudingsvermogen) en deze worden in de behandeling geïntegreerd. De kinesist traint u sportspecifiek en functioneel zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Blessurepreventie

Met blessurepreventie willen we sporters een wetenschappelijk onderbouwd schema geven met als doel om het risico op een (her)blessure zo klein mogelijk te houden. Dit schema wordt opgesteld aan de hand van een kennismakingsgesprek (anamnese) en een klinisch onderzoek met een aantal specifieke testen.

Sportrevalidatie & Blessurepreventie

Neem contact op!