Klachten over duizeligheid?

Kom langs voor een consultatie bij In Balans Haacht. 

Draaiduizeligheid

BPPV staat voor benigne paroxysmale positionerings- vertigo. Letterlijk vertaald betekent dit ‘goedaardige, in aanvallen optredende houdingsgebonden duizeligheid’.

Patiënten met BPPV hebben last van plots opkomende, kortdurende aanvallen van duizeligheid. Die worden uitgelokt door bepaalde veranderingen van houding en gaan samen met nystagmus (een symptoom waarbij de ogen op een specifieke manier heen en weer bewegen). Gehoorklachten worden niet vastgesteld.

Het evenwichtsorgaan

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van uw klachten, is het nuttig om een zicht te hebben op de opbouw van het evenwichtsorgaan:  SCK Utriculus Sacculus.

Bij draaiende bewegingen worden de kanalen geprikkeld (denk bv. aan een kermisattractie). De otolietorganen zijn gevoelig voor zwaartekrachtbewegingen en voor bewe- gingen van links naar rechts en van boven naar onder.

Onderzoek & Behandeling duizeligheidsklachten

Wat zijn de oorzaken?

Bij patiënten met BPPV zijn delen van de kristallen uit de utriculus losgekomen. Bij bepaalde snelle veranderingen van houding veroorzaakt dat een abnormale verspreiding van deze steentjes doorheen de verschillende structuren van het evenwichtssysteem. Als gevolg daarvan krijgt de patiënt last van hevige duizeligheid.

Bij patiënten onder de 50 jaar komen de kristallen meestal los als gevolg van een trauma aan het hoofd. Bij oudere mensen is aftakeling van het vestibulair systeem of van het binnenoor de meest voorkomende oorzaak. Andere oorzaken, die minder vaak voorkomen zijn bv. een ooroperatie of de ziekte van Ménière. … In meer dan 50 procent van de gevallen kunnen we geen oorzaak vinden.

Vijftien tot 40 procent van de mensen met evenwichts- stoornissen blijken BPPV te hebben. De aandoening komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Er bestaan drie verschillende vormen van BPPV:

BPPV van het posterieur kanaal (± 81procent van de gevallen) aa Uitgelokt door te gaan liggen, rechtop te komen vanuit liggende houding, te keren in bed (meestal naar één
kant), omhoog te kijken en omlaag te kijken. aa De duizeligheid kan heel hevig zijn maar duurt nooit langer dan een minuut.

BPPV van het horizontaal kanaal (± 18 procent van de gevallen) aa Uitgelokt door in liggende houding snel te keren of het hoofd te draaien.
aa De duizeligheid komt in beide richtingen voor, maar soms heviger bij het draaien naar één bepaalde kant. aa De duizeligheid kan binnen de twee minuten over zijn, maar kan ook blijven aanhouden.

BPPV van het anterieur kanaal (± 1 procent van de gevallen) aa Komt heel weinig voor. aa De duizeligheid gaat binnen de minuut over.

Het evenwichtsorgaan bestaat uit drie loodrecht op elkaar staande (semicirculaire) kanalen (SCK), nl. anterieure, horizontale en posterieure semicirculaire kanalen. Onder deze kanalen bevinden zich twee bolvormige uitstulpingen: de sacculus en de utriculus. Die zijn gevuld met otolieten (kristallen).

Neem contact op!